ΟΞΥΑ

100 χρόνια αξιόπιστη
ελληνική παραγωγή

Περιοδικές Προσφορές

Πλεονάζουσας Παραγωγής

Καρέκλες καφενείου 901

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε βαφή σκούρο ματ

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 902

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε φυσική άβαφη οξυά

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 936

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε μπλε χρώμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 937

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε ανοιχτό φυσικό χρώμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 938

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε πράσινο χρώμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 939

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε άσπρο χρώμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 940

15€ 10€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε μέτριο καρυδί χρώμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9551

40€ 25€

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9740

35€ 25€

Τραπέζια καφενείου σιδερένια κατά παραγγελία.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9719

45€ 35€

Τραπέζια καφενείου ξύλινα κατά παραγγελία.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 903

22€ 16€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε λευκό

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 904

20€ 18€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε βαθύ μπλε

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 905

30€ 22€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου με μαξιλάρι

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 906

22€ 19€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε λακάτο κρεμ

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 907

25€ 20€

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε βερνίκι μέτριο καρυδί

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 908

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε υπόλευκη βαφή ασβεστίου

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9510

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 909

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου με μαξιλάρι

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 910

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε υπόλευκη βαφή ασβεστίου

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 911

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε σκούρο βερνίκι

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 912

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε υπόλευκο βερνίκι

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9548

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 913

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου με ξύλινο κάθισμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 914

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου με ξύλινο κάθισμα

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 915

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση μπλου τζην

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 916

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση μπλου τζην

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 917

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση μπλου τζην

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 918

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση μπλου τζην

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 919

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση μπλου τζην

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 920

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση DECOR

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 921

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση DECOR

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 922

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε παλαίωση DECOR

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9541

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 923

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε γαλάζιο λακάτο

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 924

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε λακάτο κρεμ

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 925

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε σκούρο ματ

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 926

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε ματ ανοιχτό

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 927

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε ολόλευκο

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 928

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε μέτριο καρυδί

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9720

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 929

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε μέτριο καρυδί

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 930

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε άσπρο ματ

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 931

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε λακάτο γαλάζιο

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 932

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε κρεμ ζωηρό

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 933

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε βερνίκι πράσινο βαθύ

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες εστιατορίου 934

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες εστιατορίου σε βερνίκι βαθύ μπλε

(διαθέσιμο σε άλλες είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Καρέκλες καφενείου 935

Εγγύηση 7 έτη

Καρέκλες καφενείου σε φυσική άβαφη οξυά

(διαθέσιμο σε είκοσι βαφές)

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9703

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Τραπέζια 9708

Τα τραπέζια εστιατορίου παράγονται κατά παραγγελία σε κάθε διάσταση.

Στο karekles-trapezia.gr θα βρείτε 88 (ογδόντα οκτώ) διαφορετικά τραπέζια εστιατορίου και τραπέζια καφενείου.

τηλ. 210 48 27 239 Φερεντίνος

Σκαμπώ 9622

Σκαμπώ άβαφα σε διάφορα ύψη. Βάφονται κατά παραγγελία σε εμποτισμό, σε βερνίκια, λακάτα, σε παλαίωση μπλου τζην ή DECOR.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9613

Σκαμπώ μπαρ σε λακάτο λευκό.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9607

Σκαμπώ μπαρ σε μαύρο.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9610

Σκαμπώ μπαρ σε λακάτο “vert” με δερματίνη.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9616

Σκαμπώ μπαρ σε υπόλευκη βαφή ματ.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9617

Σκαμπώ μπαρ σε μπλε βερνίκι.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9614

Σκαμπώ μπαρ σε “παλαίωση” μπλου τζην.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9615

Σκαμπώ μπαρ σε “παλαίωση” DECOR γκρι.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9606

Σκαμπώ μπαρ σε βερνίκι κερασί.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9621

Σκαμπώ μπαρ σε βερνίκι σκούρο καρυδί.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9608

Σκαμπώ μπαρ με ψάθα.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Σκαμπώ 9611

Σκαμπώ μπαρ σε βαφή λακάτο κρεμ.

Εγγύηση 10 έτη

Περισσότερα στο karekles-trapezia.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Θα μας βρείτε

Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 127

Τηλ.: 210 4811393 | 210 4827196
Φαξ: 210 4826963

e-mail: info@karekles-trapezia.gr

Ωράριο: Δευτέρα – Σάββατο, 09:00 – 16:00

Τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 55 0110 1450 0000 1450 0116 224

ALPHABANK
IBAN: GR 78 0140 2520 2520 0210 1122 185

EUROBANK
IBAN: GR 170 26 022 00000 930 200 754 994

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 88 0171 4410 00644 112 7089 360

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ